IT-kurser
Skip Navigation Links
 
Effektiv Indlæring
Alt for mange kurser er for sammenpressede og består i for vid grad af demonstrationer. Sådan er vores kurser ikke. Effektiv indlæring opnåes nemlig ikke ved, at instruktøren når en masse stof igennem, men derimod ved at kursisten bliver præsenteret for en del af stoffet og får tid til at  arbejdet sig igennem det inden næste del bliver præsemteret. Sagt med andre ord, det handler om, at kursisten kommer igennem en masse stof.

Hvem kender ikke følelsen ugen efter et kursus af "hvad var det egentlig at jeg lærte på det kursus?" eller "hvor er det irriterende at jeg ikke kan huske alt det vi gennemgik på kurset".  Sådan behøver det ike at være, pauserne i musikken, er det der skaber rytmen, og også i indlæringssituationer er pauser vigtige for at lade tingene synke på plads. Ligeledes bør der i en effektiv indlæringssituation være mulighed for at arbejde praktisk med stoffet gennem nogle opgaver, der ikke er opbygget som "tryk på dit og tryk på dat", men som udfordrer kursiterne til at tænke sig frem til hvordan de skal løses. Vejledninger er helt fineog en rigtig god hjælp, de skal bare føljes op med nogle gode opgaver.

Som en konsekvens af ovenstående er vores kurser opbygget så de med 40 lektioner dækker omtrent det samme som de fleste 24 lektioners kurser, og de ekstra 16 lektioner er medtaget for at give en mere rolig og praktisk orienteret indlæring, så man ikke glemmer det indlærte så let. Hver kursusdag består af 2 dele af 4 lektioners varighed. Hver 4 lektioners del består af 2 lektioner, ½ times pause og igen 2 lektioner. Hver lektion er på 45 min.

På hvert kusus vil der være ca 10 deltagere, så underviseren har god tid til hver kursist.

Så et kursus består af 2 rejsedage, én fridag og 5 kursusdage af 8 lektioner af 45 minutters varighed, altså i alt 40 lektioner, samt 28 dages fjernundervisning i umiddelbart forlængelse af selve kurset.

 

En kursusdag består af 2 dele:

  • 4 lektioner (primært af teoretisk art) fra kl. 830 til 1200 inkl. ½ times pause
  • 4 lektioner (primær opgaveløsning og praktisk arbejde) fra kl. 1600 til 1930 inkl. ½ times pause
Den lange pause imellem de to dele på en kursusdag (fra 12-16) kan så efter kusistens eget valg bruges på frokost, en tur på stranden eller ud og handle i byen, eller som ekstra tid på dagens opgaver.
       
 
Violvej 23, DK4700 Næstved... Tlf : +45 22 21 10 33.. CVR NR : DK 14 75 52 33 .. Bank DDB : reg 4905, konto 4907 854 833.. Email : jp@pi2r.dk