IT-kurser
Skip Navigation Links
 
Effektiv indlæring
Hos Pi2R kurser har vi erfaring i effektiv indlæring med en højlangtidseffekt gennem vores mange års arbejde som undervisere på kompetencegivende uddannelser, og denne erfaring har vi brugt på at designe et meget effektivt forløb, der ensidigt fokuserer på at give den enkelte kursist optimale vilkår for virkelig at lære noget.

Antallet af lektioner er forøget i forhold til de fleste andre udbydere for at give god tid til også at arbejde praktisk med stoffet, og de ialt 40 lektioner er fordelt på en måde, så er tid til at lade tingene synke på plads, til fordybelse, til at gentage en øvelse, eller måske til at prøve at se stoffet i forhold til det daglige arbejde.

De ydre rammer er valgt med henblik på at skabe de bedste vilkår for at kunne fokusere al opmærksomheden på selve kurset.

Antallet af kursister er tilpasset så underviseren har god tid til hver enkelt kursist.

Til alle kurser er der efterfølgende 4 ugers fjernundervisning, så der også efter hjemkomsten til det daglige arbejde bliver fulgt op på det indlærte, og så der er tid til at få repeteret det lærte eller at få stillet de spørgsmål, der er kommet til.
       
 
Violvej 23, DK4700 Næstved... Tlf : +45 22 21 10 33.. CVR NR : DK 14 75 52 33 .. Bank DDB : reg 4905, konto 4907 854 833.. Email : jp@pi2r.dk