IT-kurser
Skip Navigation Links
 
Skattefradrag
Tidligere har det ikke været muligt at få fradrag for kurser afholdt i udlandet(EU)  og deltagerne er også blevet beskattet efter turistmæssigt indhold af kurset. Praksis var at sådanen kurser primært var af turistmæssig karakter. Men... Det er ændret nu. Siden 2001 har det været muligt at få normalt fradrag som for et kursus afholdt i Danmark, og at friholde deltagerne på sådanne kurser fra skattemæssige beskatninger blot nogle få ting er overholdt:

 • lønmodtagere skal ikke beskattes af kursets værdi medmindre kurset udelukkende har privat karakter for lønmodtageren jvnf. ligningslovens § 31, stk. 2
 • For selvstændige og hovedaktionærer vil kurset skattefrihed være afhængigt af om :
   • kurset er fagligt relevant for den enkelte deltager
   • deltagelse sker for at vedligeholde og ajourføre den faglige viden
   • kurset har et fagligt indhold og omfang svarende til et tilsvarende kursus afholdt i Danmark

Se endvidere : Skat-afgørelse

Yderligere er der senere faldet en EU-dom for at det vil stribe mod arbejdskraftens frie bevægelighed hvis kurser afholdt i andre EU-lande beskattes. Så... Samme fradrag og skatte regler som for et tilsvarende kursus i Danmark.

       
 
Violvej 23, DK4700 Næstved... Tlf : +45 22 21 10 33.. CVR NR : DK 14 75 52 33 .. Bank DDB : reg 4905, konto 4907 854 833.. Email : jp@pi2r.dk